Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Edrych ar Gyflogwyr yn ôl Math

Dewch o hyd i gyflogwyr yn ôl y math o brentisiaeth maent yn ei chynnig.

  • Fel arfer bydd gan gwmnïau mwy raglenni prentisiaeth a byddant yn recriwtio bob blwyddyn.
  • Mae llawer o gyflogwyr yn recriwtio drwy’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau.
  • Efallai y bydd rhai cyflogwyr hefyd yn recriwtio prentisiaid drwy eu gwefannau eu hunain.
  • Dewiswch o blith ystod eang o brentisiaethau gwahanol.
  • Mae cwmnïau yn recriwtio ar wahanol adegau o'r flwyddyn. (Felly nid yw pob un o'r dolenni isod yn cynnwys cyfleoedd byw.)

Efallai i chi hefyd hoffi: