Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Edrych ar Gyflogwyr yn ôl Math

Dewch o hyd i gyflogwyr yn ôl y math o brentisiaeth maent yn ei chynnig.

  • Fel arfer bydd gan gwmnïau mwy raglenni prentisiaeth a byddant yn recriwtio bob blwyddyn.
  • Mae llawer o gyflogwyr yn recriwtio drwy’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau.
  • Efallai y bydd rhai cyflogwyr hefyd yn recriwtio prentisiaid drwy eu gwefannau eu hunain.
  • Dewiswch o blith ystod eang o brentisiaethau gwahanol.
  • Mae cwmnïau yn recriwtio ar wahanol adegau o'r flwyddyn. (Felly nid yw pob un o'r dolenni isod yn cynnwys cyfleoedd byw.)

Lleoedd eraill i ddod o hyd i gyflogwyr swyddi gwag

(Mae rai o'r dolenni isod yn Saesneg yn unig)

I ddod o hyd i fwy o gyflogwyr sy’n cynnig prentisiaethau, neu i edrych am gwmnïau llai sy’n recriwtio rhowch gynnig ar y canlynol hefyd:

Mae'r rhan fwyaf o’r cyfleoedd prentisiaeth hyn yn cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru.

(Nodwch: Roedd pob dolen yn gywir 16/07/2018. Gall cyflogwyr newid dolenni ar unrhyw adeg.)


Efallai i chi hefyd hoffi: