Skip to main content
Beta Dyma'r fersiwn newydd o careerswales.com. Am y wefan newydd.

Prentisiaethau

Prentisiaethau

Swydd yw prentisiaeth. Mae’n swydd lle byddwch chi’n ennill cymhwyster tra byddwch yn gweithio ac yn ennill cyflog.

Ceir tair lefel o Brentisiaethau:

  • Prentisiaeth Sylfaen – byddech fel arfer yn ennill cymhwyster Lefel 2 (sy’n cyfateb i lefel TGAU) sy’n berthnasol i’r swydd
  • Prentisiaeth – byddech yn gweithio tuag at gymhwyster Lefel 3 (sy’n cyfateb i gymhwyster Safon Uwch) sy’n berthnasol i’r swydd
  • Prentisiaeth Uwch / Prentisiaeth Gradd – gyda’r rhain, byddwch yn gweithio tuag at gymhwyster Lefel 3 ac uwch. Gallai hyn fod yn Dystysgrif Genedlaethol Uwch/Diploma Cenedlaethol Uwch neu radd.

Chwilio am gyfleoedd a chanfod cyflogwyr sy’n cynnig prentisiaethau

Chwilio am Swydd

Chwilio am Brentisiaeth neu gyfle Twf Swyddi Cymru?


Darllenwch fwy am brentisiaethau, beth maen nhw’n ei gynnwys, a sut i wneud cais amdanyn nhw.

Beth yw prentisiaeth?

Gwybod mwy am ennill cymwysterau a gydnabyddir a sgiliau tra rydych yn gweithio ac yn ennill cyflog.

Sut i gael prentisiaeth

Mae llawer o opsiynau ar gael. Cofrestrwch gyda'n Gwasanaeth Paru Prentisiaeth neu siarad gyda un o'n cynghorwyr profiadol.

 


I gael rhagor o gymorth neu gyngor gyrfaoedd ffoniwch
0800 028 4844