Skip to main content
BETA

Ymhen amser y safle BETA fydd ein safle byw newydd. Am BETA.

Prentisiaethau

Mae prentisiaeth yn ffordd wych o ennill cymhwyster tra byddwch yn gweithio ac yn ennill cyflog. Gwybod mwy am brentisiaethau, beth maen nhw’n ei gynnwys, sut i wneud cais a mwy...

Beth yw Prentisiaeth?

Darganfod mwy am ennill cymwysterau a sgiliau angenrheidiol wrth weithio ac ennill cyflog.

Sut i gael Prentisiaeth

Gwybod ble i chwilio am brentisiaethau, a sut i wneud y gorau o’ch cais.

Prentisiaethau gradd

Dewch i wybod mwy am raglen prentisiaethau gradd yng Nghymru.

Cyflogwyr sy'n cynnig Prentisiaethau

Edrychwch ar ein rhestr o rai o’r cyflogwyr mawr sy’n derbyn prentisiaid.

Chwilio am Brentisiaeth neu gyfle Twf Swyddi Cymru?