Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Dyfodol Byd Gwaith yng Nghymru

Mae deall pa swyddi sydd ar gael yng Nghymru nawr ac yn y dyfodol yn gallu eich helpu i ddechrau ymchwilio i wahanol syniadau gyrfa.

Mae dechrau meddwl sut y gall technoleg ddylanwadu ar y farchnad swyddi a beth y mae cyflogwyr ei eisiau yn gallu eich helpu i baratoi ar gyfer dod o hyd i waith yn y dyfodol.

Meddyliwch am:

  • Sut bydd technoleg yn  dylanwadu ar y mathau o swyddi sydd ar gael yn y dyfodol?
  • Pa swyddi sydd ar gynnydd?
  • Pa swydd sy'n prinhau?
  • Ble bydd y cyfleoedd swyddi?

Gwyliwch y fideos a byddwch yn barod am fyd gwaith y dyfodol yng Nghymru.


Wyddech chi?

0 %
Ysbyty gyda hofrenydd a ambiwlans tu allan
Rhagwelir y bydd parafeddygaeth yn tyfu 24% yng Nghymru rhwng 2014-2024 gyda thua 1,060 o swyddi

Working futures 2014-2024

0
Safle adeiladu gyda chraeniau
Bydd 3,890 o swyddi newydd yn cael eu creu yn y diwydiant adeiladu yng Nghymru dros y 5 mlynedd nesaf.

CITB 2017-2021


Efallai i chi hefyd hoffi: