Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Dod o hyd i ni

Rydym yn cynnig cyfweliadau cyngor a chyfarwyddyd gyrfaoedd wyneb yn wyneb mewn amryw o leoliadau ledled Cymru, gan gynnwys canolfannau Gyrfaoedd, swyddfeydd Canolfan Byd Gwaith a lleoliadau eraill yn y gymuned.

Dewch o hyd i leoliad yn eich ardal chi trwy glicio ar y pinnau ar y map isod.

Map key

  • Canolfannau Gyrfa Cymru
  • Swyddfeydd Canolfan Byd Gwaith
  • Lleoliadau allgymorth cymunedol