Skip to main content
BETA

Ymhen amser y safle BETA fydd ein safle byw newydd. Am BETA.

Digwyddiad Dewiswch Eich Dyfodol Prentisiaethau

"Dewiswch Eich Dyfodol Prentisiaethau"

Ydych chi rhwng 17-24 oed ac â diddordeb mewn Prentisiaeth? Mae Gyrfa Cymru’n falch o’ch gwahodd chi i Dewiswch Eich Dyfodol - Prentisiaethau, digwyddiad prentisiaethau, gyrfa a sgiliau rhyngweithiol ym Mwrdeistref Islwyn, wedi’i drefnu mewn partneriaeth â Chris Evans AS dros Islwyn.

Dyddiad: Dydd Iau 14 Tachwedd 2019

Amser: 10:00 - 13:00

Lleoliad: Canolfan Hamdden Rhisca

Bydd disgyblion o ysgolion uwchradd yn yr ardal hefyd yn cael u gwahodd i’r digwyddiad cyffrous hwn.

Yn y digwyddiad, bydd pobl ifanc yn cael y cyfle i:

 • Gael gwybodaeth ar amrywiaeth eang o lwybrau Prentisiaeth
 • Rhyngweithio â gwahanol gyflogwyr a sefydliadau hyfforddi
 • Cyfarfod â phobl sy’n gweithio mewn gwahanol sectorau
 • Siarad â phrentisiaid presennol
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau rhyngweithiol ac ‘Offer Rhoi Cynnig Arni’
 • Siarad â chynghorwyr Gyrfa Cymru i gael gwybodaeth, cyngor ac arweiniad
 • Ymgeisio am swyddi gwag byw gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Paru Prentisiaethau.

Am ragor o wybodaeth, danfonwch e-bost at marchnata@gyrfacymru.llyw.cymru.


Arddangoswyr:

Bydd ystod o arddangoswyr o amrywiaeth o sectorau, gan gynnwys:

 • Lluoedd Arfog
 • Adeiladu
 • Peirianneg
 • Meddygaeth
 • Bancio
 • Gweithgynhyrchu
 • Cyngor lleol
 • Chwaraeon
 • Cynnal a chadw a chrefftau
 • Iaith/Cymraeg
 • Trafnidiaeth
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Darparwr yswiriant
 • Addysg
 • Cyflogaeth arbenigol

Darparwyr Hyfforddiant

 • ACT
 • Coleg Gwent
 • Hyfforddiant Educ8/ISA
 • NDGTA
 • NTFW
 • Prifysgol De Cymru
 • WNRTG