Skip to main content
BETA

Ymhen amser y safle BETA fydd ein safle byw newydd. Am BETA.

Digwyddiadau

Dewch i wybod am y digwyddiadau mae Gyrfa Cymru yn rhan ohonynt a sut y gallwch chi gymryd rhan mewn digwyddiadau yn eich ardal chi.

Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau cysylltwch os gwelwch yn dda marchnata@gyrfacymru.llyw.cymru.


"Digwyddiad Dewiswch Eich Dyfodol Prentisiaethau"

Digwyddiad Dewiswch Eich Dyfodol Prentisiaethau 

Mae Gyrfa Cymru’n falch o’ch gwahodd chi i Dewiswch Eich Dyfodol - Prentisiaethau, digwyddiad prentisiaethau, gyrfa a sgiliau rhyngweithiol ym Mwrdeistref Islwyn.

Dyddiad: Dydd Iau 14 Tachwedd 2019
Amser: 10:00 - 13:00
Lleoliad: Canolfan Hamdden Rhisca
Anelu at: 17-24 oed ac â diddordeb mewn Prentisiaeth


"Digwyddiad Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol"

Digwyddiad Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol

Hoffai Gyrfa Cymru eich gwahodd i ddigwyddiad Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol, digwyddiad gyrfa rhyngweithiol sy’n canolbwyntio ar y Sector Creadigol. 

Dyddiad: Dydd Mawrth 19 o Dachwedd
Amser: 10:00 - 14:30 (09:15 i ddisgyblion hefo ADY)
Lleoliad: Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Ffordd y Gogledd, Caerdydd, CF10 3ER
Anelu at: Ysgolion Uwchradd rhwng 14 a 18 oed a myfyrwyr Colegau Addysg Bellach o Gaerdydd, Dyffryn Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr, RhCT, Merthyr, Caerffili a Chasnewydd