Skip to main content
BETA

Ymhen amser y safle BETA fydd ein safle byw newydd. Am BETA.

Digwyddiadau

Dewch i wybod am y digwyddiadau mae Gyrfa Cymru yn rhan ohonynt a sut y gallwch chi gymryd rhan mewn digwyddiadau yn eich ardal chi.

Am ragor o wybodaeth am ddigwyddiadau cysylltwch os gwelwch yn dda marketing@careerswales.com.


"Gweminar dewch i drafod Gyrfaoedd mewn Gofal Iechyd CY"

Dewch i drafod Gyrfaoedd mewn Gofal Iechyd 

Ymunwch â’n Gweminar byw. Mae Gyrfa Cymru yn eich gwahodd i ymuno â gweminar byw i ddod i wybod mwy am yrfaoedd mewn Gofal Iechyd.

Dyddiad: Mercher 23 Hydref 2019
Amser: (Sesiwn Saesneg) 11:00-11:30 / (Sesiwn Gymraeg) 12:00-12:30
Wedi'i anelu at: Disgyblion sydd â diddordeb mewn rolau o fewn gofal iechyd


Cynhadledd Addysg Gyrfa Cymru

Cynhadledd Addysg Gyrfa Cymru

Bydd Cynhadledd Addysg Cymru gyfan gyntaf Gyrfa Cymru yn parhau’r sgwrs am y prinder sgiliau a’r ffyrdd y gallwn ni helpu ein pobl ifanc ni i gael gwybod am y cyfleoedd cyffrous yn economi Cymru.

Dyddiad: Dydd Mercher Hydref 16 2019
Amser: 09:00 - 15:00
Lleoliad: Stadiwm Principality, Caerdydd
Anelu at: Peneithad a gweithwyr preffesynol Gyrfaoedd 
Gwybodaeth Archebu: Mae'r digwyddiad yma yn llawn


"Digwyddiad Dewiswch Eich Dyfodol Prentisiaethau"

Digwyddiad Dewiswch Eich Dyfodol Prentisiaethau 

Mae Gyrfa Cymru’n falch o’ch gwahodd chi i Dewiswch Eich Dyfodol - Prentisiaethau, digwyddiad prentisiaethau, gyrfa a sgiliau rhyngweithiol ym Mwrdeistref Islwyn, wedi’i drefnu mewn partneriaeth â Chris Evans AS dros Islwyn.

Dyddiad: Dydd Iau 14 Tachwedd 2019
Amser: 10:00 - 13:00
Lleoliad: Canolfan Hamdden Rhisca
Anelu at: 17-24 oed ac â diddordeb mewn Prentisiaeth


"Digwyddiad Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol"

Digwyddiad Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol

Hoffai Gyrfa Cymru eich gwahodd i ddigwyddiad Llwybrau Creadigol Dewiswch Eich Dyfodol, digwyddiad gyrfa rhyngweithiol sy’n canolbwyntio ar y Sector Creadigol. 

Dyddiad: Dydd Mawrth 19 o Dachwedd
Amser: 10:00 - 14:30 (09:15 i ddisgyblion hefo ADY)
Lleoliad: Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Ffordd y Gogledd, Caerdydd, CF10 3ER
Anelu at: Ysgolion Uwchradd rhwng 14 a 18 oed a myfyrwyr Colegau Addysg Bellach o Gaerdydd, Dyffryn Morgannwg, Pen-y-bont ar Ogwr, RhCT, Merthyr, Caerffili a Chasnewydd