Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Dyddiau agored mewn prifysgolion

Mae dyddiau agored yn ffordd wych o ddysgu mwy am brifysgolion a’r cyrsiau y maent yn eu cynnig.

Os am gael y gorau o’r diwrnod, dylech ystyried yr hyn hoffech chi ei ddysgu a’i weld cyn i chi fynd.

Gwnewch ychydig o waith cartref o flaen llaw. Mae’n wastraff braidd pan fyddwch chi’n cyrraedd yno heb wybod beth ydych chi eisiau wybod.”

Aimee, myfyriwr blwyddyn 1af

Paratoi cyn y diwrnod agored:

 • Meddyliwch pa gyrsiau sydd o ddiddordeb i chi
 • Edrychwch ar wefan y brifysgol, ac argraffwch fap o’r campws i ddod yn gyfarwydd â’r lle
 • Edrychwch ar ddewisiadau o ran llety, a pha rai yr ydych chi eisiau eu gweld
 • Dysgwch pa mor bell yw’r brifysgol o’r ddinas neu’r dref
 • Cynlluniwch eich diwrnod. Trefnwch eich cynlluniau teithio yn fuan
 • Nodwch pa gwestiynau hoffech chi eu gofyn

Gwneud y gorau o’r diwrnod pan fyddwch chi yno: 

 • Dysgwch bopeth y gallwch ynglŷn â’r cwrs
  • Sut caiff y cwrs ei ddysgu?
  • Beth yw’r modiwlau?
  • Sut fyddwch chi’n cael eich asesu?
  • Sawl darlith sydd bob wythnos?
 • Ewch ar daith tywys o gwmpas y campws er mwyn gweld pa gyfleusterau sydd yno
 • Ewch i edrych ar lety myfyrwyr a dysgu sut i ymgeisio. Mae bod yn fodlon gyda’ch llety yn rhan bwysig iawn o fwynhau eich profiad yn y brifysgol
 • Ewch i’r undeb myfyrwyr ac i gyfleusterau eraill fel y ganolfan chwaraeon. Pa glybiau hoffech chi ymuno?
 • Ewch i weld y dref neu’r ddinas agosaf. Ystyriwch lle gallech chi gael swydd ran-amser
 • Os na allwch chi weld popeth mewn un ymweliad, trefnwch un arall

Ewch i gymaint o sgyrsiau ac ymweliadau adran ag sy’n bosibl.”

George, myfyriwr 2il flwyddyn 

Mwy o wybodaeth 

(Mae'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)


Efallai i chi hefyd hoffi:


Angen rhagor y syniadau gyrfaoedd?