Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Mynd i brifysgol

Gallwn eich cynorthwyo i ddechrau dewis y cwrs cywir a’r brifysgol gywir ac i wneud cais.

Mae'n bwysig iawn ymchwilio i'ch holl opsiynau a rhoi digon o amser i benerfynu. Peidiwch â gadael pethau tan y funud olaf!  Dechreuwch ymchwilio a chynllunio a pharatowch ar gyfer llenwi ffurflen UCAS.

Gallwn eich helpu gyda...Ddim yn siŵr am brifysgol?

Mae mynd i’r brifysgol yn benderfyniad mawr a bydd angen ei ariannu, felly mae’n werth ystyried yr holl opsiynau eraill os na fyddwch yn siŵr neu os nad yw’r amser yn iawn:


Archwilio eich syniadau gyrfa: