Skip to main content
Beta Dyma'r fersiwn newydd o careerswales.com. Am y wefan newydd.

Mynd i Brifysgol

Llun myfyriwr wedi graddio

Gallech dreulio 3 blynedd neu fwy yn astudio cwrs ac yn byw yn y brifysgol o’ch dewis.  Bydd ariannu eich cyfnod yn y brifysgol hefyd yn fuddsoddiad ariannol sylweddol.

Mae llawer o benderfyniadau i’w gwneud …

  • Pa bwnc? Pa gwrs?
  • Amser llawn neu ran-amser?
  • Beth am gwrs gradd rhyngosod?
  • Beth yw’r rhagolygon swyddi?
  • Pa brifysgol? 
  • Campws neu dref prifysgol?
  • Sut y byddaf yn ariannu fy nghwrs a chostau byw?

a mwy…

Felly, mae’n bwysig iawn ymchwilio i’ch holl opsiynau a rhoi digon o amser i benderfynu.

Gallwn eich cynorthwyo i ddechrau dewis y cwrs cywir a’r brifysgol gywir ac i wneud cais.

Peidiwch â gadael pethau tan y funud olaf!  Dechreuwch ymchwilio a chynllunio a pharatowch ar gyfer llenwi ffurflen UCAS.

Gallwn eich helpu gyda…


Ddim yn siŵr am brifysgol?

Mae mynd i’r brifysgol yn benderfyniad mawr a bydd angen ei ariannu, felly mae’n werth ystyried yr holl opsiynau eraill os na fyddwch yn siŵr neu os nad yw’r amser yn iawn:


Tueddiadau Swyddi

Y galw nawr ac yn y dyfodol yn ôl sector swyddi.

Gwybodaeth am Swyddi

Chwilio am wybodaeth am 100oedd o deitlau swyddi gwahanol.

Chwiliad Gyrfa

Defnyddiwch Chwiliad Gyrfa i ganfod mwy am swydd, gan gynnwys cyflogau a mwy.


Pa gwrs? Pa brifysgol? (Mae'r dolenni isod yn Saesneg yn unig)

 


Paratoi ar gyfer y profion doniau a derbyn  (Mae'r dolenni isod yn Saesneg yn unig)

 



I gael rhagor o gymorth neu gyngor gyrfaoedd ffoniwch
0800 028 4844