Skip to main content
Beta Dyma'r fersiwn newydd o careerswales.com. Am y wefan newydd.

Coleg a Chweched Dosbarth

Eich dyfodol yn Addysg Bellach neu Chweched Dosbarth

Rydw i’n dechrau cwrs newydd mewn coleg neu chweched dosbarth. Beth sydd angen i mi wybod?

Bydd bod yn hyderus yn eich cwrs, dewis o bwnc a gyrfa yn y dyfodol yn eich ysgogi i gwblhau eich cwrs a gwneud yn dda


 

Archwilio ymhellach:


Beth am fy nyfodol ar ôl coleg neu chweched dosbarth?

Bydd cynllunio eich dyfodol nawr yn eich helpu i ddewis y cyrsiau neu’r pynciau iawn a chael y profiad iawn.


I gael rhagor o gymorth neu gyngor gyrfaoedd ffoniwch
0800 028 4844