Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Coleg a 6ed dosbarth

Eich dyfodol yn Addysg Bellach neu Chweched Dosbarth

"Rydw i’n dechrau cwrs newydd mewn coleg neu chweched dosbarth. Beth sydd angen i mi wybod?"

Bydd bod yn hyderus yn eich cwrs, dewis o bwnc a gyrfa yn y dyfodol yn eich ysgogi i gwblhau eich cwrs a gwneud yn dda.


Beth am fy nyfodol ar ôl coleg neu chweched dosbarth?

Bydd cynllunio ar gyfer eich dyfodol nawr yn eich helpu i ddewis y cyrsiau neu’r pynciau cywir ac yn gwneud yn siwr eich bod yn cael y profiad iawn.