Skip to main content
Beta Dyma'r fersiwn newydd o careerswales.com. Am y wefan newydd.

Cyrsiau a Hyfforddiant

Eich canllaw i ddewis pynciau, cyrsiau, hyfforddiant a phrentisiaethau.Ydych chi:

  • Yn penderfynu ar gwrs yn 16 oed?
  • Yn ystyried mynd i'r Brifysgol?
  • Yn gwneud cais am gwrs Addysg Uwch?
  • Angen gwybod am gyllid?

Gallwn ni eich helpu i:

  • Ddod o hyd i gwrs neu gyfle
  • Penderfynu beth i'w astudio, ble i astudio, sut i dalu amdano
  • Archwilio sut y gall fynd â chi i'r cam nesaf yn eich taith ddysgu a’ch gyrfa.  
     

Archwilio...

Cyrsiau yng Nghymru

Defnyddiwch chwilio am gwrs i ddod o hyd i'r cwrs sy'n addas i chi. (dolen Saesneg)


Gwybod mwy am ...

Chwiliad Gyrfa

Defnyddiwch Chwiliad Gyrfa i ganfod mwy am swydd, gan gynnwys cyflogau a mwy.

Gwybodaeth am Swyddi

Eisiau pori drwy wybodaeth am swyddi?

Tueddiadau Swyddi

Edrychwch ar ein Tueddiadau swyddi i wybod mwy am wahanol swyddi, mathau o gyflog a tueddiadau am y dyfodol.

 


I gael rhagor o gymorth neu gyngor gyrfaoedd ffoniwch
0800 028 4844