Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Opsiynau yn 18

Does dim ots pa gwrs yr ydych yn ei ddilyn. Mae angen i chi wybod pa opsiynau sydd ar gael i chi pan fyddwch yn gadael yr ysgol neu'r coleg.

Meddwl gam ymlaen. Cynllunio ymlaen llaw. Dod yn eich blaen.

Archwilio'r opsiynau:

Dewch o hyd i swyddi sy'n cyfateb i'ch personoliaeth, sgiliau a diddordebau

Paru eich sgiliau a'ch diddordebau gyda dros 700 o wahanol swyddi i greu syniadau gyrfa personol.


Siarad â chynghorydd am eich opsiynau.

Mae'n bwysig i chi gael yr holl wybodaeth a chefnogaeth i wneud y dewis cywir. 

 

Os ydych chi dal yn ansicr ac os hoffech chi siarad â ni, cysylltwch â ni am ragor o help a chymorth.

Gwefannau defnyddiol

(Mae rhai o'r gwefannau isod yn Saesneg yn unig)