Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Opsiynau yn 18

Does dim ots pa gwrs yr ydych yn ei ddilyn. Mae angen i chi wybod pa opsiynau sydd ar gael i chi pan fyddwch yn gadael yr ysgol neu'r coleg.

Meddwl gam ymlaen. Cynllunio ymlaen llaw. Dod yn eich blaen.

Mae dau brif gwestiwn i'w ystyried:

1. Pa fath o swydd fydd yn fy siwtio? 

I wybod pa swydd fydd yn eich siwtio, meddyliwch am:

 • Eich blaenoriaethau  - beth sydd fwyaf pwysig i chi? Ai:
  • Cyflog?
  • Boddhad swydd?
  • Cydbwysedd bywyd/gwaith?
  • Eich lleoliad?
  • Faint ydych yn fodlon teithio i'r gwaith?
  • Rhagolygon dyrchafiad? 
 • Eich hoff bethau a'ch cas bethau 
 • Beth ydych yn dda yn ei wneud (a ddim mor dda yn ei wneud) 

2. Pa lwybr gyrfa alla i'w gymryd?

Mae gan rai gyrfaoedd lwybrau penodol iawn, ac i eraill mae amrywiaeth o lwybrau y gallech eu cymryd. Wrth benderfynu ar y llwybr i chi fe ddylech ystyried: 

 • Faint o hir bydd yn ei gymryd?
 • Faint fydd yn ei gostio?
 • A allaf gael y swydd rwyf ei heisiau drwy'r llwybr yma?
 • Pa lwybr fydd yn gweddu orau i'r ffordd rwy'n dysgu orau?

Archwilio'r opsiynau:


Gwefannau defnyddiol:

(Mae rhai o'r dolenni hyn yn Saesneg yn unig)

UCAS
Guardian University Guide
The Complete University Guide
Not going to uni
Cyllid Myfyrwyr Cymru Os ydych chi dal yn ansicr ac os hoffech chi siarad â ni, cysylltwch â ni am ragor o help a chymorth.