Skip to main content
BETA

Ymhen amser y safle BETA fydd ein safle byw newydd. Am BETA.

Opsiynau yn 16 oed

Nawr yw’r adeg i ddechrau meddwl am yr hyn rydych chi eisiau ei wneud ar ôl eich arholiadau TGAU.  Gallwn eich helpu i ddeall beth yw eich opsiynau a rhoi syniadau i chi er mwyn eich helpu i ddewis.

Dechreuwch drwy ateb y cwestiynau hyn

Ble rydych chi’n gweld eich hun ymhen 5 mlynedd?

Dychmygwch pa swydd fydd gennych neu ble y byddwch yn byw.

Mae gwybod ble yr hoffech fod yn y dyfodol yn eich helpu i ddeall beth fydd angen i chi ei wneud er mwyn cyflawni hynny.

Mae’n debyg i gerdded i lawr y grisiau am yn ôl. Eich nod ymhen 5 mlynedd yw cyrraedd pen y grisiau, ond er mwyn cyrraedd pen y grisiau mae angen i chi gynllunio’r camau cyntaf.

Mae yna bobl sydd yn gallu eich helpu i gynllunio eich camau nesaf. Siaradwch gyda:

 • Rhieni/gwarcheidwaid
 • Athrawon
 • Ffrindiau
 • Cynghorydd Gyrfa
Beth yw eich sgiliau a’ch diddordebau?

Efallai eich bod yn dda am ddatrys problemau neu gyfathrebu ag eraill.  Efallai fod gennych ddiddordeb ac erioed wedi ystyried ei droi’n yrfa.

Mae gwybod beth rydych chi’n hoff ohono a beth rydych yn gallu ei wneud yn dda yn ffordd wych o ddewis yr hyn fydd orau i chi.

Defnyddiwch eich Cwis Paru Swyddi i baru eich sgiliau a diddordebau gyda dros 700 o swyddi.

Beth yw eich cryfderau?

Gall wybod beth yw eich cryfderau eich helpu i feddwl pa swyddi a allai fod yn addas i chi yn y dyfodol. Efallai eich bod yn berson pernderfynol neu fod ag amynedd. Efallai eich bod chi'n greadigol neu'n frwdfrydig iawn.

Gwnewch y Cwis Buzz i ganfod pa fath o bersonoliaeth sydd gennych a pha swyddi allai eich gweddu. Mewn llai na 5 munud gallwch ddarganfod:

 • Eich cryfderau a'r hyn sy'n eich cymell
 • Rhai swyddi sy'n cysylltu gyda'ch math o bersonoliaeth
 • Pa enwogion sy'n rhannu eich math o bersonoliaeth
Pa ddull sydd orau gennych o ddysgu pethau?

Efallai fod yn well gennych ddysgu drwy:

 • Wrando ar rywun yn siarad am y pwnc
 • Cael gweld sut i wneud y dasg
 • Rhoi cynnig arni eich hun
 • Gwylio tasgau’n cael eu gwneud

Gall deall eich dull o ddysgu eich helpu i ddewis eich cam nesaf. Defnyddiwch Holiadur VARK ar Vark-Learn (dolen Saesneg) er mwyn deall sut yr ydych yn dysgu orau.


Ymchwilio i'r opsiynau

Coleg a 6ed dosbarth

Dysgwch beth i’w ddisgwyl yn y coleg neu’r 6ed, pa gymorth ariannol y gallech ei gael a mwy.

Twf Swyddi Cymru

Cyfle i gael swydd chwe mis am dâl yw Twf Swyddi Cymru.

Hyfforddeiaethau

Enillwch sgiliau a hyder newydd gyda hyfforddeiaeth. Cewch wybodaeth ddefnyddiol am hyfforddeiaethau a sut mae dod o hyd i leoliad hyfforddiant.

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cymwysterau tra'n gweithio a chael cyflog. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag a mwy.

Y camau cyntaf i hunangyflogaeth

Manteision ac anfanteision cyflogaeth a ble i gael cymorth pellach wrth sefydlu busnes.

Gweld y fideos i ymchwilio i'r opsiynau

Dewch o hyd i swyddi sy'n cyfateb i'ch personoliaeth, sgiliau a diddordebau

Paru eich sgiliau a'ch diddordebau gyda dros 700 o wahanol swyddi i greu syniadau gyrfa personol.