Skip to main content
BETA

Ymhen amser y safle BETA fydd ein safle byw newydd. Am BETA.

Symud Ymlaen, Symud i Fyny

Merch ifanc yn gwisgo het galed ac yn pwyntio i fyny

Rydych wedi dod i'r amser yn eich bywyd ysgol neu goleg lle rydych yn meddwl am eich camau nesaf a sut i wneud y penderfyniadau sy'n gywir i chi.

A ydych chi'n flwyddyn 11?

Efallai eich bod yn ystyried mynd i'r coleg, aros yn y 6ed dosbarth, dod o hyd i brentisiaeth  neu hyfforddeiaeth, cael swydd neu ddechrau busnes eich hun.

A ydych chi'n flwyddyn 12/13 neu yn y coleg?

Efallai eich bod yn ystyried mynd i'r brifysgol, gwneud prentisiaeth, dilyn cwrs yn y coleg, ystyried hunangyflogaeth, cael swydd neu yn meddwl am gymryd blwyddyn i ffwrdd.

Rydym yma i helpu. Lle bynnag yr ydych arni, gallwn eich helpu i ystyried yr holl opsiynau sydd ar gael i chi. Byddwn yn eich helpu i Symud Ymlaen, Symud i Fyny!

Edrychwch ar yr opsiynau sydd ar gael


Gweld y fideos ac archwilio eich opsiynau

Blwyddyn i Ffwrdd

Dewch i wybod mwy am yr hyn sy'n gysylltiedig â blwyddyn i ffwrdd a phethau i'w hystyried. Bydd y ddolen yma yn eich tywys i safle allanol.


Archwilio eich syniadau gyrfa


Siarad gyda chynghorydd am eich opsiynau

Mae'n bwysig eich bod yn cael yr holl wybodaeth a'r gefnogaeth sydd ar gael i wneud y dewis cywir.

Os ydych chi dal yn ansicr ac os hoffech chi siarad â ni, cysylltwch â ni am ragor o help a chymorth.