Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Mae’n bryd i wneud cais am gyllid myfyrwyr!

Myfyrwraig yn gafael mewn ffeiliau a logo Cyllid Myfyrwyr Cymru

Ydych chi’n mynd i’r brifysgol neu’r coleg yn 2019/20?
Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru bellach ar agor ar gyfer ceisiadau am gyllid.

Dyddiadau cau

Dylai myfyrwyr newydd sy’n gwneud cais am gyllid myfyrwyr anfon ceisiadau erbyn 10 Mai 2019.
Mae angen i fyfyrwyr sy’n parhau wneud cais erbyn 7 Mehefin 2019.

Os yr ydych yn gwneud cais wedi’r dyddiad cau nid ydych yn sicr i gael eich arian wedi ei dalu i’ch cyfrif banc ar gyfer dechrau’r tymor felly rydym yn argymell i chi wneud cais cyn gynted â phosib os nad ydych eisoes wedi gwneud hyn.


Dechrau arni: