Skip to main content
Beta Dyma'r fersiwn newydd o careerswales.com. Am y wefan newydd.

Edrychwch ar eich opsiynau

Ydych chi angen help i ddewis eich opsiynau?  Hoffech chi gael gwybod mwy am gymwysterau, hyfforddiant ac addysg?

Mae dolenni ar y dudalen hon i’n gwybodaeth a'n cyngor ar amrywiaeth eang o bynciau.

Sut i ddewis?

Ni cheir penderfyniad 'perffaith' – ond mae pethau y gallwch eu gwneud er mwyn gwneud dewis gwell.

  • A oes gennych ddigon o wybodaeth i wneud penderfyniad da?
  • I ba gyfeiriad y bydd eich dewis yn mynd â chi – ac a allwch chi lwyddo?
  • Efallai y bydd angen i chi fod yn barod i gymryd risgiau

Dylech ganolbwyntio ar eich taith – a pheidiwch â cheisio cynllunio ar gyfer mwy na thair neu bedair blynedd.

Mae gwaith ac addysg yn newid yn gyflym.  Gall deimlo yn eithaf brawychus – ond dyna’r sefyllfa ar hyn o bryd.

Edrychwch ar Fideo Dyfodol Byd Gwaith yng Nghymru i gael trosolwg o sefyllfa byd gwaith presennol a'r dyfodol yng Nghymru.

Bydd ffrindiau a theulu yn dylanwadu ar eich penderfyniad. Ni allwch anwybyddu’r dylanwad hwn – yn arbennig os bydd angen eu cymorth arnoch i gymryd eich cam nesaf.  Chi fydd yn penderfynu beth sy’n addas ar eich cyfer yn y pen draw.

Edrychwch ar Tueddiadau Swyddi i weld beth a ragwelir o ran swyddi yng Nghymru dros y blynyddoedd nesaf.

Mae eich personoliaeth yn dylanwadu ar sut y byddwch yn gwneud penderfyniad.

  • Ydych chi’n dda am gymryd risgiau?
  • Ydych chi’n optimistaidd?
  • Ydych chi am i bopeth fod yn berffaith cyn gweithredu?
  • Ydych chi angen siarad am bopeth cyn dewis?

Siaradwch ag eraill am eu llwybrau gyrfa.  Weithiau ni fydd pobl yn cynllunio eu cam nesaf – byddant yn gweld cyfle ac yn ei gymryd. Bydd hyn ond yn gweithio os byddwch yn cadw golwg ar yr hyn sy’n digwydd.

Peidiwch â bod ofn dilyn eich greddf.  Dylech ystyried sut rydych yn teimlo am eich opsiynau. Peidiwch â bod ofn gwrando ar eich calon.

Gwybod mwy:

 

Cwis Paru Swyddi

Atebwch ystod o gwestiynau am yr hyn rydych yn ei hoffi a’r hyn rydych yn dda am ei wneud, a chael eich paru â swyddi a allai fod yn addas i chi

Taflenni Gwybodaeth am Swyddi

Darllenwch ddisgrifiad o wahanol swyddi – cyflog, y cymwysterau sydd eu hangen, cryfderau a sgiliau

Cyrsiau yng Nghymru

Defnyddiwch chwilio am gwrs i ddod o hyd i'r cwrs sy'n addas i chi. (dolen Saesneg)

Tueddiadau Swyddi

Y galw nawr ac yn y dyfodol yn ôl sector swyddi.


I gael rhagor o gymorth neu gyngor gyrfaoedd ffoniwch
0800 028 4844