Skip to main content
Beta Dyma'r fersiwn newydd o careerswales.com. Am y wefan newydd.

Dyfodol Byd Gwaith yng Nghymru

Mae deall pa swyddi sydd ar gael yng Nghymru nawr ac yn y dyfodol yn gallu eich helpu i ddechrau ymchwilio i wahanol syniadau gyrfa.

Mae dechrau meddwl sut y gall technoleg ddylanwadu ar y farchnad swyddi a beth y mae cyflogwyr ei eisiau yn gallu eich helpu i baratoi ar gyfer dod o hyd i waith yn y dyfodol.

Meddyliwch am:

Sut bydd technoleg yn  dylanwadu ar y mathau o swyddi sydd ar gael yn y dyfodol?

Pa swyddi sydd ar gynnydd?

Pa swydd sy'n prinhau?

Ble bydd y cyfleoedd swyddi?


Gwyliwch y fideos a byddwch yn barod am fyd gwaith y dyfodol yng Nghymru.

 


Wyddech chi?


Efallai i chi hefyd hoffi:

Cyfleoedd

Chwilio am Brentisiaethau, Twf Swyddi Cymru a Swyddi Gwag

Cwis Paru Swyddi

Dewch o hyd i syniadau am swyddi sy'n cyfateb i'ch sgiliau a'ch diddordebau.


I gael rhagor o gymorth neu gyngor gyrfaoedd ffoniwch
0800 028 4844