Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Ennill cyflog wrth ddysgu a bod yn brentis

Mae Siôn o Sir Gaernarfon yn gweithio fel Peiriannydd Mecanyddol gyda Dŵr Cymru, a hynny wedi iddo ragori wrth ddilyn rhaglen brentisiaeth tra'n ennill arian wrth iddo ddysgu.

Ystyried opsiynau

Gadawodd yr ysgol â thair lefel A mewn Mathemateg, TG ac Ymarfer Corff, ynghyd â Bagloriaeth Cymru. Er hynny, penderfynodd beidio â dilyn cwrs prifysgol am ei fod yn ansicr ynghylch yr hyn yr oedd am ei astudio.

Dywedodd Siôn: "Roeddwn yn hoffi'r syniad o ddilyn prentisiaeth. Roedd yn rhoi cyfle imi fynd i'r coleg ond hefyd roeddwn yn magu profiad ymarferol wrth wneud y gwaith. Golygai hynny fod modd imi ennill cyflog ond hefyd barhau â fy addysg ar yr un pryd." 

"Mae Dŵr Cymru yn cynnig cyfleoedd da i symud ymlaen. Rydw i'n gobeithio symud i swydd reoli yn y dyfodol."

Cael gwybod am brentisiaethau lleol

Cafodd Sion wybodaeth am brentisiaeth mewn Peirianneg Fecanyddol sydd wedi'i chymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Roedd y cynllun hwnnw'n caniatáu iddo gael cyflog wrth iddo astudio.

Mae Dŵr Cymru yn cynnig cyfleoedd da i symud ymlaen. Rydw i'n gobeithio symud i swydd reoli yn y dyfodol.

Llwybr i lwyddiant

Cwblhaodd gwrs Diploma Cenedlaethol BTEC a NVQ Lefel 3 yng Ngholeg Cambria yng Nglannau Dyfrdwy. Gwnaeth mor dda ar y cyrsiau hynny fel y bu iddo orffen ei astudiaethau'n gynnar  ̶  ef oedd y cyntaf yn ei grŵp i orffen. Yna, cafodd gynnig prentisiaeth gyda Dŵr Cymru, a hynny heb iddo fynd ymlaen i astudio NVQ Lefel 4.

Dywedodd: “Mae'r modd y caiff dŵr ei drin bob amser wedi bod o ddiddordeb imi. Dwi wedi bod wrth fy modd yn cael cyfle i weld yr hyn sy'n digwydd yn y cefndir er mwyn deall y broses honno ac i ddysgu gan dîm profiadol." 

"Mae Dŵr Cymru yn cynnig cyfleoedd da i symud ymlaen. Rydw i'n gobeithio symud i swydd reoli yn y dyfodol."

Ychwanegodd Siôn: "Rydw i'n teimlo bod prentisiaeth yn gam arbennig rhwng addysg llawnamser a gwaith llawnamser. Rydych yn cael cyfle i ddysgu'r theori ond hefyd yn cael cyfle i roi hynny ar waith wrth ichi weithio o ddydd i ddydd. Mae hynny'n eich gwneud yn fwy gwybodus ac yn fwy medrus yn yr hyn rydych yn ei wneud".


Gwybod mwy:

Beth yw Prentisiaeth?

Darganfod mwy am ennill cymwysterau a sgiliau angenrheidiol wrth weithio ac ennill cyflog.

Sut i gael Prentisiaeth

Gwybod ble i chwilio am brentisiaethau, a sut i wneud y gorau o’ch cais.


Chwilio am gyfleoedd a chanfod cyflogwyr sy’n cynnig prentisiaethau

Chwilio am Swydd

Chwilio am Brentisiaeth neu gyfle Twf Swyddi Cymru?