Skip to main content
Beta Dyma'r fersiwn newydd o careerswales.com. Am y wefan newydd.

Cynllunio eich gyrfa

Gall cynllunio eich gyrfa ymddangos yn broses brawychus. Ond does dim rhaid iddo fod. 

Edrychwch ar yr opsiynau sydd ar gael i’ch cefnogi gyda chynllunio eich taith gyrfa.


Archwilio syniadau gyrfa:

Chwiliad Gyrfa

Defnyddiwch Chwiliad Gyrfa i ganfod mwy am swydd, gan gynnwys cyflogau a mwy.

Gwybodaeth am Swyddi

Eisiau pori drwy wybodaeth am swyddi?


I gael rhagor o gymorth neu gyngor gyrfaoedd ffoniwch
0800 028 4844