Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Cynllunio eich Gyrfa

Gall cynllunio eich gyrfa ymddangos yn broses brawychus. Ond does dim rhaid iddo fod. 

Edrychwch ar yr opsiynau sydd ar gael i’ch cefnogi gyda chynllunio eich taith gyrfa.


Darganfyddwch eich cryfderau a'r swyddi sy'n eu gweddu:

Cwis Paru Swyddi

Dod o hyd i syniadau sy'n paru eich sgiliau a diddordebau.

Adnabod eich cryfderau

Dewch i wybod beth rydych chi'n ei wneud yn dda, gan gynnwys eich sgiliau a nodweddion phersonoliaeth, beth sy'n eich ysgogi a sut i werthu'r rhain i gyflogwyr.


Archwilio syniadau gyrfa:


Darganfyddwch eich cryfderau a'r swyddi sy'n eu gweddu:


Efallai i chi hefyd hoffi: