Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Cynllunio eich Gyrfa

Gall cynllunio eich gyrfa ymddangos yn broses brawychus. Ond does dim rhaid iddo fod. 

Edrychwch ar yr opsiynau sydd ar gael i’ch cefnogi gyda chynllunio eich taith gyrfa.

Opsiynau yn 16 oed

Cewch wybodaeth am eich dewisiadau gyrfa ar ôl eich TGAU.

Opsiynau yn 18

Cewch wybod pa ddewisiadau gyrfa sydd gennych ar ôl ichi adael yr ysgol neu'r coleg.

Opsiynau ar gyfer newid gyrfa

Darllenwch ein 7 cam i newid gyrfa. Dysgwch sut mae meddwl am fanteision ac anfanteision a gwella eich sgiliau chwilio am waith, yn gallu helpu.
 

Opsiynau ar ôl colli swydd

Dysgwch am gymorth diswyddo sydd ar gael yng Nghymru gan gynnwys cyllid ReAct, a sut mae ymdopi â diswyddiad. 

Opsiynau i’r rhai sy’n dychwelyd i waith

Cewch wybod am eich camau nesaf wrth ddychwelyd i'r gwaith, gan gynnwys cynllunio gyrfa, dewisiadau a pharatoi at swydd.

Opsiynau i raddedigion

Dysgwch am eich dewisiadau gyrfa ar ôl cwblhau eich gradd. Mae'r dewisiadau'n cynnwys ennill arian yn syth, parhau eich astudiaethau neu gael seibiant.


Darganfyddwch eich cryfderau a'r swyddi sy'n eu gweddu:

Cwis Paru Swyddi

Dod o hyd i syniadau sy'n paru eich sgiliau a diddordebau.

Adnabod eich cryfderau

Dewch i wybod beth rydych chi'n ei wneud yn dda, gan gynnwys eich sgiliau a nodweddion phersonoliaeth, beth sy'n eich ysgogi a sut i werthu'r rhain i gyflogwyr.


Archwilio syniadau gyrfa:


Darganfyddwch eich cryfderau a'r swyddi sy'n eu gweddu:


Efallai i chi hefyd hoffi:


View more:

Canfod Cymorth

Chwilich am raglenni all eich helpu wella eich sgiliau a’ch cyfleoedd gwaith drwy ddefnyddio ein offeryn Canfod Cymorth.

Nodweddion

Dolenni i'r nodweddion a'r ymgyrchoedd a hyrwyddir gan Gyrfa Cymru drwy gydol y flwyddyn.