Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Cwcis

Ein Polisi Cwcis

Rydym ni yn Gyrfa Cymru yn defnyddio cwcis i wella perfformiad careerswales.gov.wales/cy ac i sicrhau y cewch y profiad gorau posibl wrth bori’r wefan. Mae’r polisi cwcis hwn yn esbonio beth yw cwcis, sut mae ein gwefan yn eu defnyddio, a sut gallwch eu hanalluogi os ydych yn penderfynu peidio â’u defnyddio.

Felly, beth yw cwcis? 

Ffeiliau testun bach yw cwcis y gallai gwefan eu storio ar eich cyfrifiadur i wneud swyddogaeth benodol. Er enghraifft, gellir defnyddio cwci pan fydd angen i wefan gofio pwy ydych chi er mwyn eich cyfeirio tuag at gynnwys sy’n matsio’ch ymweliadau blaenorol yn dda.

Defnyddir rhai cwcis i storio gwybodaeth bwysig am eich ymweliad; er enghraifft mae gwefan sy’n eich galluogi i gofio’ch manylion chi yn ystod proses logio i mewn yn gallu storio’ch enw defnyddiwr er mwyn sicrhau mai unwaith yn unig y byddwch yn ei fewnbynnu, ac felly bydd yn gwneud eich ymweliadau yn y dyfodol yn haws. Fodd bynnag, ni fydd y rhan fwyaf o gwcis yn casglu gwybodaeth bersonol o’r fath, ac yn hytrach byddant yn casglu manylion mwy cyffredinol fel tudalen y wefan rydych wedi ymweld â hi amlaf. 

Felly, pa fath o gwcis sy’n cael eu cadw ar careerswales.gov.wales/cy

Mae gennym ddau math gwahanol o gwci ar careerswales.gov.wales/cy
 

1. Cwcis System  

Mae’r cwcis hyn yn hanfodol i careerswales.gov.wales/cy weithio’n gywir. Er enghraifft, mae rhai cwcis yn ein galluogi i arddangos y neges cwcis i chi.

2. Cwcis Perfformiad 

Mae’r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i wirio pa mor dda mae careerswales.gov.wales/cy yn perfformio, a nifer y bobl sy’n cyrchu’r wefan. Yn gyffredinol, defnyddiwn Google Analytics i gadw cofnod o’r tudalennau mwyaf poblogaidd gyda’n defnyddwyr, a’r rhannau o’r wefan nad ydynt mor boblogaidd ac efallai sydd angen eu diweddaru. 

Gweler ein rhestr lawn o cwcis.  

Felly, beth ddylwn i ei wneud os nad ydw i eisiau i chi ddefnyddio cwcis o gwbl? 

Drwy ddefnyddio ein gwefan, mae ein telerau ac amodau yn dweud eich bod yn caniatáu i ni ddefnyddio cwcis i wneud y gorau o’ch profiad o ddefnyddio careerswales.gov.wales/cy; ond, os ydych wir eisiau analluogi’r cwcis ar ein gwefan, darllenwch ein canllawiau ar sut i analluogi cwcis yn eich porwr yma. 

Cyn i chi analluogi cwcis yn eich porwr, mae’n bwysig nodi drwy ddiffodd cwcis y byddwch yn atal rhai rhannau o’n gwefan rhag gweithio’n gywir.  

Mwy o wybodaeth 

Os ydych eisiau mwy o wybodaeth am y Polisi Cwcis hwn, cysylltwch â ni drwy e-bost yn personal.data@careerswales.com

Diweddarwyd y ddogfen hon ddiwethaf ar 4 Ebrill 2019.