Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Ysgrifennu ceisiadau

Mae cyflogwyr yn llunio cwestiynau ar gyfer ffurflenni cais. Maent yn penderfynu rhoi cyfweliad i chi ai peidio yn dibynnu ar eich atebion i’r cwestiynau. 

Ysgrifennwch gais sy’n rhoi cyfweliad i chi.

Cyn i chi ddechrau

 • Darllenwch y swydd-ddisgrifiad yn ofalus i gael gwybodaeth am y swydd
 • Ymchwiliwch i’r cwmni ar-lein. Mae’n bosibl y bydd gan rai cwmnïau awgrymiadau ar gyfer cwblhau eu ceisiadau
 • Casglwch eich CV, ceisiadau eraill yr ydych wedi’u cwblhau, a gwybodaeth o Eich Proffil i’w defnyddio fel canllaw
 • Ceisiwch ymarfer eich atebion yn gyntaf. Mae hyn yn golygu y gallwch sicrhau eich bod yn cael popeth yn iawn

Wrth i chi gwblhau’r cais

Darllenwch gwestiynau’r cais yn ofalus i sicrhau eich bod yn deall beth sydd angen i chi ei wneud

 • Sicrhewch eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau’n gywir
 • Nodwch gymaint o wybodaeth â phosibl i ateb pob cwestiwn
 • Byddwch yn onest. Defnyddiwch enghreifftiau o’ch bywyd eich hun
 • Byddwch yn gywir. Gwiriwch ddyddiadau ac enwau i sicrhau eu bod yn gywir

Ar ôl i chi gwblhau’r cais

 • Gwiriwch y sillafu a’r gramadeg. Sicrhewch nad oes unrhyw wallau sillafu neu wallau teipio
 • Sicrhewch fod popeth rydych wedi’i ysgrifennu yn gywir. Gwiriwch ddyddiadau ac enwau i sicrhau eu bod yn gywir
 • Cofiwch arbed copi o’r cais am swydd. Gallwch ei ddefnyddio fel sylfaen ar gyfer ceisiadau eraill. Gallwch hefyd gyfeirio’n ôl ato i weld beth rydych wedi’i ysgrifennu os bydd y cyflogwr yn gofyn i chi ddod am gyfweliad neu’n eich ffonio

Efallai i chi hefyd hoffi:

Chwilio am Brentisiaeth neu gyfle Twf Swyddi Cymru?