Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Sut i gael swydd

Dechreuwch chwilio am swyddi drwy edrych yn y lleoedd cywir am swyddi gwag. 

Ehangwch eich maes chwilio am swyddi er mwyn cynyddu eich siawns o gael swydd. Targedwch eich chwiliad er mwyn gwella eich siawns o gael y swydd sy’n iawn i chi. 

Mae chwilio am waith yn gryn dipyn o waith. Ond mae’n werth buddsoddi amser i ganfod y swydd sy’n iawn i chi:

Efallai i chi hefyd hoffi: