Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Interniaethau

Math o brofiad gwaith i fyfyrwyr prifysgol neu raddedigion yw interniaethau.

Ennill profiad sy’n berthnasol i’ch gradd
Os ydych yn astudio ar gyfer gradd, neu wedi graddio’n ddiweddar, mae interniaeth yn ffordd wych o ennill profiad sy’n berthnasol i’ch gradd.
 

Mae interniaeth yn gallu arwain at swydd llawn amser
Cafodd 57% o internwyr gynigion swyddi ar gynlluniau graddedigion
(Institute of Student Employers, 2018)

Edrychwch ar rai o'r cwestiynau cyffredin ynglyn â interniaethau:

Beth yw hyd arferol interniaethau?

Gall interniaeth bara cyn lleied ag wythnos neu 6-12 wythnos yn ystod y gwyliau, neu hyd at flwyddyn. Mae hyd yr interniaeth yn dibynnu ar y cyflogwr a natur y diwydiant.

Fel rhywun sydd wedi graddio, efallai y bydd gennych fwy o hyblygrwydd i dderbyn interniaeth am gyfnod hirach na phe baech yn dal i astudio.

A fydda i’n cael cyflog yn ystod interniaeth?

Yn ôl Llywodraeth y DU, os ydych yn cael eich ystyried fel gweithiwr, dylech fod yn cael eich talu o leiaf yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Edrychwch ar hawliau cyflog interniaethau. (Dolen Saesneg yn unig)

Mae rhai sefyllfaoedd lle nad oes gan intern hawl i gael cyflog:

  • Cysgodi yn y gweithle – nid oes rhaid i gyflogwr dalu cyflog os mai dim ond cysgodi mae’r intern yn ei wneud, ac nad yw’n cyflawni unrhyw waith
  • Lleoliad Diwydiannol  – lleoliad sy’n rhan o’ch cwrs addysg uwch
  • Gwaith gwirfoddol gydag elusen gofrestredig, sefydliad gwirfoddol, codi arian neu sefydliad statudol
Pa sectorau sy’n cynnig interniaethau?

Mae unrhyw sector yn gallu cynnig interniaeth, ond dyma rai o’r prif sectorau sy’n recriwtio interniaid:

  • Gwasanaethau bancio ac ariannol
  • Cyfrifyddiaeth a gwasanaethau proffesiynol
  • Cwmnïau cyfreithiol
  • Cwmnïau peirianyddol a diwydiannol
  • Manwerthu
  • Y Sector Cyhoeddus
  • Cwmnïau Adeiladu
Lle y gallaf ddod o hyd i a gwneud cais am interniaethau?

Mae’n faes cystadleuol iawn. 

Wrth baratoi’n drylwyr, byddwch yn rhoi’r cyfle gorau i chi eich hun.

Gallwch wneud cais am interniaethau drwy’r:

Neu dod i wybod sut i wneud cais am interniaethau tramor :


Gweld hefyd:


Cymorth a chyngor ar wneud cais: