Skip to main content
Beta Dyma'r fersiwn newydd o careerswales.com. Am y wefan newydd.

Sut i gael profiad

Profiad: mae llawer o gyflogwyr yn gofyn amdano

Ond beth mae cyflogwyr yn ei feddwl wrth ofyn am brofiad?

Mae cyflogwyr eisiau gwybod bod gennych wybodaeth neu sgiliau sydd yn dod yn deillio o wneud a/neu arsylwi tasg neu weithgaredd. Mae cyflogwyr fel arfer yn chwilio am brofiad perthnasol. Mae profiad perthnasol yn cynnwys tasgau, sgiliau neu weithgareddau y gwnaethoch eu cyflawni sy’n berthnasol i’r swydd.

Pam mae profiad mor bwysig?

Mae profiad perthnasol yn bwysig am ei fod yn dweud wrth gyflogwr bod gennych y sgiliau a’r wybodaeth am y swydd maen nhw’n ei hysbysebu. Byddan nhw’n fwy tebygol o ystyried eich cais.

Sut mae cael profiad?

Gall profiad fod yn waith perthnasol am dâl, ond mae ffyrdd eraill o gael profiad da. Mae cyflogwyr yn gwerthfawrogi profiad gwaith am dâl a phrofiad gwaith di-dâl.


Mae tri prif ffordd o gael profiad:


I gael rhagor o gymorth neu gyngor gyrfaoedd ffoniwch
0800 028 4844