Skip to main content
Beta Dyma'r fersiwn newydd o careerswales.com. Am y wefan newydd.

Penderfynu pa swydd sy'n addas i chi

Sut ydw i yn penderfynu pa swydd sy'n addas i mi?

Nid wyf yn sicr pa swydd fydd yn fy siwtio? Sut allaf wybod mwy?

Beth os wyf yn cael cymhwyster ac yna sylweddoli nad oes swyddi i mi?

Mae penderfynu pa swydd rydych chi eisiau ei gwneud, neu ba lwybr gyrfa i’w ddilyn, yn benderfyniad mawr. Gallai effeithio ar ba gyflog gallech chi ei dderbyn neu hyd yn oed lle rydych chi’n byw yn y dyfodol.
Mae gennym ni lawer o ffyrdd i helpu chi i benderfynu pa swydd sy’n iawn i chi. Cymerwch olwg ar yr opsiynau:  

Chwiliad Gyrfa - Rwyf eisiau bod yn...

Mae hwn yn berthnasol i chi os oes gennych syniad am yrfa neu swydd ac eisiau cael mwy o wybodaeth. Teipiwch deitl y swydd neu'r yrfa i ddarganfod os yw'n addas i chi.

Cwis Paru Swyddi

Gwnewch y cwis i gael syniadau i dros 700 o deitlau swyddi sy'n cyfateb i'ch sgiliau a'ch diddordebau.

Tueddiadau Swyddi

Canfod pa swyddi sydd ar gynnydd yng Nghymru! Dewch i wybod ble mae'r cyfleoedd swyddi.                                                 

Taflenni Gwybodaeth am Swyddi

Chwiliwch Taflenni Gwybodaeth am Swyddi i ddarganfod beth mae swydd yn ei gynnwys, pa gymwysterau a sgiliau rydych ei angen a llawer mwy. Mae cannoedd o swyddi ar gael!

Gwybod mwy:


I gael rhagor o gymorth neu gyngor gyrfaoedd ffoniwch
0800 028 4844