Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Penderfynu pa swydd sy'n addas i chi

Sut ydw i yn penderfynu pa swydd sy'n iawn i mi?
Dwi ddim yn siwr pa swydd sydd orau i mi! Sut allaf wybod?
Beth os ydw i'n cael cymhwyster a darganfod nad oes unrhyw swyddi i mi?

Mae penderfynu pa swydd rydych chi eisiau ei gwneud, neu ba lwybr gyrfa i’w ddilyn, yn benderfyniad mawr. Gallai effeithio ar ba gyflog gallech chi ei dderbyn neu hyd yn oed lle rydych chi’n byw yn y dyfodol. Mae gennym ni lawer o ffyrdd i helpu chi i benderfynu pa swydd sy’n iawn i chi. 

Cymerwch olwg ar yr opsiynau:  

Cysylltu â ni

Os ydych yn dal yn ansicr ac eisiau siarad â ni, cysylltwch â ni i gael mwy o help a chymorth


Gwybod mwy: