Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Gwefannau Swyddi

Mae cannoedd o wefannau swyddi ar gael. 

Chwilio am swyddi ar-lein?

Rydym wedi rhoi rhestr at ei gilydd o wefannau poblogaidd i chi ddechrau edrych arnynt:
(Noder: Mae llawer o'r dolenni ar y dudalen yma yn Saesneg yn unig)

A oes ganddoch gwmni mewn golwg? Yna, edrychwch ar ei gwefan i chwilio am swyddi gwag?

Mwynhewch y chwilio!


Efallai i chi hefyd hoffi

Dyfodol Byd Gwaith yng Nghymru

Gallwch ganfod swyddi y mae galw amdanynt nawr a'r swyddi y bydd galw amdanynt yn y dyfodol. Edrychwch sut y bydd technoleg yn effeithio ar swyddi.

Creu CV

Sicrhewch fod eich CV cystal ag y gall fod. Cewch wybod beth i'w gynnwys yn eich CV, gweld esiamplau o CV, a lawrlwytho ein Canllaw i lunio CV.

Ysgrifennu ceisiadau

Ysgrifennwch gais sy'n sicrhau cyfweliad ichi. Cewch gymorth am ateb cwestiynau penodol, a chewch weld enghreifftiau.

Gofyn i'ch cysylltiadau

Ychwanegwch at eich cysylltiadau a rhwydweithiwch er mwyn clywed am swyddi gwag sydd heb eu hysbysebu.