Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Gwefannau Swyddi

Mae cannoedd o wefannau swyddi ar gael. 

Chwilio am swyddi ar-lein?

Rydym wedi rhoi rhestr at ei gilydd o wefannau poblogaidd i chi ddechrau edrych arnynt:
(Noder: Mae llawer o'r dolenni isod yn Saesneg yn unig)
Adzuna Swyddi o lawer o wefannau gwahanol mewn un lle
Agency Central Cyfeiriadur Asiantaethau Recriwtio a Safleoedd Swyddi
Allaboutcareers Swyddi ac interniaethau ar gyfer graddedigion a rhai sydd wedi gadael ysgol
Cardiff Jobs Swyddi llawn amser a rhan amser yng Nghaerdydd
CareersInConstruction.com Swyddi Adeiladu
CIPD Swyddi Adnoddau Dynol 
DANEM People Technical Recruitment Ltd Swyddi peirianneg a thechnoleg
Find a Job Swyddi ym mhob sector yng Nghymru a’r DU gan yr Adran Waith a Phensiynau (Paru Swyddi gynt)
Fish4 Jobs Swyddi y mhob sectorau yng Nghymru, y DU a thu hwnt
Good Moves Recriwtio elusennau a'r sector gwirfoddol
Grocer Jobs Swyddi manwerthu, gwerthu a marchnata
Indeed Peiriant chwilio swyddi poblogaidd yn y DU
Joblift Pob swydd ar un llwyfan
Jobsite Miloedd o swyddi yn y DU
Jobs Today Swyddi gwag yn y DU
Jobsgopublic Gyrfaoedd a swyddi gwag a gyrfaoedd yn y sector gyhoeddus
Lleol.cymru Swyddi ar gyfer siaradwyr Cymraeg
Monster Safle adnabyddus ar gyfer chwilio am swyddi 
Neuvoo Swyddi ymhob sector 
GIG (Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol) Swyddi gwag ar draws y GIG
Cyfnewid Pobl Cymru Swyddi'r sector gyhoeddus yng Nghymru
Pertemps  Swyddi parhaol a dros dro gan Pertemps
Reed Safle poblogaidd ar gyfer chwilio am swyddi
The Dots Swyddi creadigol
The Guardian Jobs Swyddi gwag yn y DU a chyngor swyddi gan y Guardian
Totaljobs Chwilio am swyddi yn y DU
Vitae Jobs Swyddi y sector gyhoeddus
W1jobs Swyddi ledled Cymru

A oes ganddoch gwmni mewn golwg? Yna, edrychwch ar ei gwefan i chwilio am swyddi gwag.

Mwynhewch y chwilio!


Efallai i chi hefyd hoffi...