Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i chwilio am waith

Defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn dda i'ch helpu i gael swydd. Dysgwch sut i gael presenoldeb cryf ar y cyfryngau cymdeithasol.

Sut gallaf ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i chwilio am swydd? 

Gallwch ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i ddilyn cyflogwyr sydd o ddiddordeb i chi, i rwydweithio ac i ddod o hyd i gyfleoedd cyflogaeth. Ceir gwefannau sy'n caniatáu i chi greu proffil ar-lein, er enghraifft CV ar-lein, i'ch helpu i farchnata eich hun i gyflogwyr. 

Os ydych yn ymchwilio i gyflogwr neu yrfa benodol yna cofiwch ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i gael mwy o wybodaeth. Bydd proffil Facebook neu ffrwd Twitter y cwmni yn rhoi syniad i chi o'r hyn y maen nhw'n ei wneud.

Sut mae'n gweithio?

Mae llawer o wefannau cyfryngau cymdeithasol a rhwydweithio ar gael, rhai'n benodol ar gyfer chwilio am swydd. Bydd angen i chi agor cyfrif i ddefnyddio'r rhain.

Mae'r hyn sy'n bosibl ei gyflawni ar y gwefannau yn amrywio. Ond ar bob un ohonyn nhw, gallwch gysylltu â chyflogwyr a gall cyflogwyr gysylltu â chi. 

Dyma rai enghreifftiau:

Facebook
 • Ar ôl darganfod cwmni sydd o ddiddordeb i chi ar Facebook, gallwch “hoffi” eu tudalen a dilyn eu ffrydiau newyddion am wybodaeth gan gynnwys cyfleoedd cyflogaeth. Gallwch bostio negeseuon ar eu proffil hefyd
 • Gallwch ddefnyddio Facebook i hysbysebu eich bod wrthi'n chwilio am waith. Gallwch bostio ar eich llinell amser eich hun a llinell amser eich ffrindiau, hefyd. Mae hwn yn ddull gwych o chwilio am waith ar dafod leferydd
 • Ond byddwch yn ymwybodol y gall darpar gyflogwyr edrych ar eich proffil cyn cynnig swydd i chi. Mae'n syniad da bwrw golwg dros eich proffil a dileu postiadau neu luniau anaddas 
 • Efallai y dylech edrych ar eich gosodiadau preifatrwydd a'u gosod i lefel uchel neu agor cyfrif Facebook proffesiynol ar wahân 
Twitter
 • Fel Facebook, gallwch ddefnyddio Twitter i ddilyn sefydliadau, clywed am gyfleoedd cyflogaeth posibl, ymuno mewn trafodaethau a phostio negeseuon (trydariadau)
 • Gallwch hefyd chwilio Twitter a dechrau ffrydiau newyddion gan ddefnyddio geiriau allweddol fel “swyddi” i chwilio am hysbysebion swyddi  
 • Cofiwch am y posibilrwydd y gall darpar gyflogwyr edrych ar eich proffil Twitter a dilyn eich trydariadau. Gwnewch yn siŵr bod y trydariadau yn addas a phroffesiynol. 
 • Gwiriwch ffrwd chwilio am swyddi Twitter: TwitJobSearch
LinkedIn
 • Gwefan rhwydweithio defnyddiol yw LinkedIn ble y gellir defnyddio eich proffil i amlygu eich sgiliau, profiadau a chefndir gwaith. Gallwch ddefnyddio'r wefan i gysylltu â phobl broffesiynol eraill, er enghraifft, pobl sy'n gweithio yn yr un sector â chi
 • Mae rhai cwmnïau'n defnyddio LinkedIn i chwilio am ymgeiswyr a hysbysebu cyfleoedd swyddi. Gall LinkedIn baru swydd wag â phroffil defnyddiwr ac mae modd gosod eich cyfrif i dderbyn rhybuddion am swyddi drwy negeseuon e-bost
Blogiau a CV's Rhithwir
 • Mae ffyrdd eraill o hyrwyddo eich hanes swyddi a sgiliau. Yn y diwydiant creadigol, er enghraifft, mae ysgrifennu blog neu ddefnyddio safleoedd fel Pinterest, Tumblr ac YouTube yn cyflwyno darpar gyflogwyr i giplun gweledol o'ch gwaith
 • Drwy uwchlwytho lluniau, fideos a dogfennau, gallwch greu portffolio ar-lein

Wyddech chi? Os oes lluniau ar eich proffil, mae 11 gwaith yn fwy tebygol o gael ei weld! 

Awgrymiadau ar gyfer y Cyfryngau Cymdeithasol:

 • Edrychwch ar y gosodiadau preifatrwydd ar unrhyw gyfrif y penderfynwch ei ddefnyddio. Ydych chi eisiau i bawb weld eich proffil? 
 • Gwiriwch hanes eich ffrwd, postiadau, trydariadau a lluniau. Ydyn nhw'n addas ac yn broffesiynol? 
 • Cadwch eich cyfrifon a'ch postiadau/trydariadau yn gyfredol!

Efallai i chi hefyd hoffi: