Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

CV-Esiampl swydd gyntaf

Esiampl CV - Stephen

Mae’r CV yma’n rhoi sylw i sgiliau, cryfderau a nodweddion personol.
Gall y dull yma fod yn ddefnyddiol wrth:

 • wneud cais am eich swydd gyntaf
 • ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod i ffwrdd
 • os oes bylchau yn eich hanes gwaith neu’ch bod wedi newid eich swydd sawl gwaith

Stephen Jameson

11 Stone House Court
Porth
CF1 5SD
Ffôn: 01995 387621
Symudol: 07800 0001111
E-bost: stevej @ esiamplebost.co.uk

Proffil Personol

Rwyf newydd adael yr ysgol ar ôl ennill nifer o TGAU ac yn gobeithio gweithio fel cymhorthydd gofal. Mae gennyf sgiliau cyfathrebu da iawn a ddatblygais yn yr ysgol ac yn fy swydd rhan amser fel cymhorthydd gwerthiant. Rwy’n ddibynadwy, yn barod i weithio’n galed ac yn edrych ymlaen at gychwyn gwaith a dysgu sgiliau newydd.

Sgiliau

 • Prydlon a dibynadwy
 • Da am gadw nodiadau a chofnodion
 • Sgiliau TG da
 • Da am weithio fel rhan o dîm – rwy’n aelod o fy nhîm rygbi lleol
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog

Hanes Cyflogaeth

Cymhorthydd Stoc, Swydd Dydd Sadwrn – Siop Chwaraeon Tref Porth, Mehefin 2012 hyd heddiw

 • Arddangos stoc
 • Delio gyda chwsmeriaid
 • Derbyn tâl yn cynnwys taliadau cerdyn debyd a chredyd

Addysg/Cymwysterau

Ysgol Gyfun Newborough – 2009-2014
TGAU:
Saesneg Gradd C
Cymraeg Gradd C
Hanes Gradd D
Gwyddoniaeth Dyfarniad Dwbl Gradd C/D
ASDAN Dyfarniad Arian

Profiad Gwaith Ysgol

Fe wnes ddwy wythnos o brofiad gwaith mewn cartref gofal ar gyfer yr henoed. Roedd gennyf ddiddordeb gan fod fy mam-gu yn byw gyda ni ac rwy’n helpu i ofalu amdani weithiau. Roeddwn yn medru helpu adeg bwyd a drwy siarad a chwarae gemau gyda rhai o’r preswylwyr. Medrais hefyd edrych ar waith y cymhorthwyr gofal.

Geirda

Ar gael ar gais


View more: