Skip to main content
Beta Dyma'r fersiwn newydd o careerswales.com. Am y wefan newydd.

Cael swydd

Cael help i ysgrifennu CVs, ffurflenni cais a datganiadau personol. Cael gwybod sut i baratoi ar gyfer cyfweliadau, dod o hyd i swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy...

Paratoi at swydd:

Dod o hyd i gyfleoedd gwaith:

Mwy o gymorth:


I gael rhagor o gymorth neu gyngor gyrfaoedd ffoniwch
0800 028 4844