Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Cael Swydd

Cael help i ysgrifennu CVs, ffurflenni cais a datganiadau personol. Cael gwybod sut i baratoi ar gyfer cyfweliadau, dod o hyd i swyddi, cysylltu â chyflogwyr a mwy...

Paratoi at swydd:


Sut i gael hyd i swydd:


Mwy o gymorth:


Efallai i chi hefyd hoffi:

Chwilio am Swydd

Chwilio am Brentisiaeth neu gyfle Twf Swyddi Cymru?