Skip to main content
BETA

Ymhen amser y safle BETA fydd ein safle byw newydd. Am BETA.

Ble Nesaf?

Man and woman on yellow banner

Newydd gael eich canlyniadau arholiad?

Meddwl am beth i'w wneud nesaf?

Peidiwch â phoeni. Beth bynnag yw’ch canlyniadau mae llawer o wybodaeth a chyngor ar gael i’ch helpu i benderfynu beth sydd orau i chi.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd i ennill cymwysterau ffurfiol a dysgu sgiliau gweithle gwerthfawr.

Gweithio i chi'ch hun

Helpu pobl ifanc i sefydlu busnes.

Clirio

Mae clirio yn caniatáu i fyfyrwyr ganfod cyrsiau prifysgol sydd gyda lleoedd gwag.

Cymraeg - Cyfleoedd

Beth am barhau i ddefnyddio eich sgiliau Cymraeg? Darganfyddwch y cyfleoedd dwyieithog sydd ar gael.

Chwilio am gwrs

Mae llawer o gyrsiau i ddewis ohonynt. Defnyddiwch ein chwiliad cyrsiau. (dolen Saesneg)

Ariannu

Cael gwybod pa gymorth sydd ar gael i helpu i dalu’ch costau dysgu.

Cael Swydd

Cael mewn i fyd gwaith.

Addysg Uwch

Ymgeisio am addysg uwch.

Twf Swyddi Cymru

Cyfle gwaith chwe mis gyda thâl, er mwyn cael y profiad gwaith y mae ei angen i roi eich gyrfa ar ben y ffordd.

Ysgol a Choleg

Parhau gyda’ch addysg yn yr ysgol neu’r coleg.

Hyfforddeiaethau

Sgiliau i’ch paratoi ar gyfer byd gwaith.

Gwirfoddoli

Mae gwirfoddoli yn ffordd dda o ennill sgiliau a phrofiad a chreu CV sy’n creu argraff.


Canlyniadau arholiad. Yn meddwl “Ble Nesaf?”

Mae'r ateb yma. Chwiliwch Gyrfa Cymru Ble Nawr i weld eich opsiynau.


Efallai i chi hefyd hoffi:


Gweld mwy….