Skip to main content
Beta Dyma'r fersiwn newydd o careerswales.com. Am y wefan newydd.
  Previous
Blwyddyn Newydd Fi Newydd 01
Mynd i Brifysgol 02
Y camau cyntaf i hunangyflogaeth 03
Creu CV 04
  Next
Chwiliad Gyrfa

Defnyddiwch Chwiliad Gyrfa i ganfod mwy am swydd, gan gynnwys cyflogau a mwy.

Cyfleoedd

Chwilio am Brentisiaethau, Twf Swyddi Cymru a Swyddi Gwag

Cwis Paru Swyddi

Dewch o hyd i syniadau am swyddi sy'n cyfateb i'ch sgiliau a'ch diddordebau.

Cyrsiau yng Nghymru

Defnyddiwch chwilio am gwrs i ddod o hyd i'r cwrs sy'n addas i chi. (dolen Saesneg)

Gwybodaeth am Swyddi

Chwilio am wybodaeth am 100oedd o deitlau swyddi gwahanol.

Tueddiadau Swyddi

Y galw nawr ac yn y dyfodol yn ôl sector swyddi.


Darganfod pa opsiynau sydd ar gael

Chwilio am Hyfforddeiaethau

Ydych chi rhwng 16 a 18 oed? Yn gadael yr ysgol neu'r coleg? Gallwch gael profiad gwaith a hyfforddiant â thâl.

Beth yw Hyfforddeiaeth?

Chwilio am Twf Swyddi Cymru

Ydych chi rhwng 16 a 24 oed? Gallwch gael swydd 6 mis â chyflog er mwyn cael y profiad sydd ei angen arnoch chi.

Beth yw Twf Swyddi Cymru?

Chwilio am Brentisiaeth

Cael cyflog tra'n ennill cymhwyster. Byddwch yn brentis!

Beth yw prentisiaeth?


Gweithwyr Gyrfaoedd Proffesiynol

Gwybodaeth i athrawon, tiwtoriaid a'r rhai sy'n gweithio yn y sector addysg:
 I gael rhagor o gymorth neu gyngor gyrfaoedd ffoniwch
0800 028 4844