Skip to main content
BETA

Rydych chi’n edrych ar fersiwn newydd o wefan Gyrfa Cymru. Am y wefan newydd.

Darganfyddwch eich math o bersonoliaeth a pha swyddi allai fod yn addas i chi

Cwis Buzz
Cynllunio eich Gyrfa

Cymorth i gynllunio eich gyrfa. Eich syniadau a'ch dewisiadau chi.

Cyrsiau a Hyfforddiant

Eich canllaw i ddewis eich pynciau, cyrsiau, hyfforddiant a chyllido eich astudiaethau. 

Cael Swydd

Cymorth gyda'ch CV, ffurflenni cais, datganiadau personol, cyfweliadau, canfod swyddi, cysylltu â chyflogwyr, a mwy.

Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o ennill cyflog gyda'ch cymwysterau. Dysgwch fwy am brentisiaethau, chwiliwch am swyddi gwag, a mwy.

Gweithwyr Gyrfaodd Proffesiynol

Gwybodaeth i athrawon, tiwtoriaid, a'r rhai sy'n gweithio ym maes addysg. Mae'n cynnwys Marc Gyrfa Cymru, cyswllt gweinyddwyr, deunydd hyrwyddo, ac adnoddau.

Cyflogwyr

Gwasanaethau ar gyfer cyflogwyr Cymreig, gan gynnwys cefnogaeth i recriwtio, cydweithio ag ysgolion a cholegau, cyflogaeth, a deddfwriaeth.Chwilio am Hyfforddeiaethau

Ydych chi rhwng 16 a 18 oed? Yn gadael yr ysgol neu'r coleg? Gallwch gael profiad gwaith a hyfforddiant â thâl.

Beth yw Hyfforddeiaeth?

Chwilio am Twf Swyddi Cymru

Ydych chi rhwng 16 a 24 oed? Gallwch gael swydd 6 mis â chyflog er mwyn cael y profiad sydd ei angen arnoch chi.

Beth yw Twf Swyddi Cymru?

Chwilio am Brentisiaeth

Cael cyflog tra'n ennill cymhwyster. Byddwch yn brentis!

Beth yw prentisiaeth?